Produktkategori

Sökterm

När autokomplettering är tillgänglig använd piltangenterna upp och ner för att granska och tryck på Enter för att välja. Användare av pekskärm kan utforska med pekning eller svepgester.
AnvändareVarukorg
Tillbaka
Tillbaka

Garanti 

2 års fullständig säkerhet

ASKO Professional har bevisbördan under alla 24 månader av reklamationsperioden. Lagen föreskriver bara att ASKO Professional har bevisbördan de första 6 månaderna.
 
VILLKOR
 
Reklamationsrätten under de första 24 månaderna täcker material och tillverkningsfel som kan konstateras vid normal professionell användning. Reklamationsrätten täcker inte fel eller skador orsakats direkt eller indirekt av felanvändning, missbruk eller felaktigt underhåll, felaktig montering eller installation, externa elektriska fel såsom blixtnedslag, fel i försörjningsnätet eller liknande. Reparation måste utföras av en auktoriserad ASKO Professional-tekniker och produkten måste vara tillgänglig för teknikern.