Produktkategori

Sökterm

När autokomplettering är tillgänglig använd piltangenterna upp och ner för att granska och tryck på Enter för att välja. Användare av pekskärm kan utforska med pekning eller svepgester.
AnvändareVarukorg
Tillbaka
Tillbaka

DATASKYDDSPOLICY

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är företag:

ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenien, är personuppgiftsansvarig för företag som tillverkar och/eller handlar med vitvaror av de varumärken som ingår i Hisense Europe Group (Hisense, Gorenje, ASKO, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Gorenje Group Nordic A/S 

Sydvestvej 15, 3. 

2600 Glostrup

Danmark

CVR-nr. 56216111

Telefon: +45 36721144

 

(Båda personuppgiftsansvariga nedan: Företaget) 

Vi behandlar dina personuppgifter seriöst och ansvarsfullt med respekt för bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga bestämmelser inom området för skydd av personuppgifter. Förutom att respektera GDPR och i förhållande till individer från vissa jurisdiktioner (Kalifornien, Kanada, Mexiko) respekterar denna dataskyddspolicy även annan möjlig relevant lagstiftning. Detta dokument innehåller information om databehandlingsaktiviteter som vi utför avseende personuppgifter för användare av våra produkter, våra kunder, potentiella kunder och/eller webbplatsanvändare.

I tillägg till dataskyddspolicyn:

Vi har antagit en intern rutin för skydd av personuppgifter, där bolagets och de anställdas skyldigheter i fråga om skydd av personuppgifter fastställs.

Vi har antagit cookiepolicyn [https://se.gorenje.com/cookie], som reglerar skyddet av personuppgifter för webbplatsanvändare. 

Vi har skapat en särskild e-postlåda där du kan kontakta oss om du har frågor om dina personuppgifter. 

Vi utbildar regelbundet medarbetare om hantering av personuppgifter. 

Vi kontrollerar regelbundet systemet för hantering av personuppgifter och föreslår förbättringar.

1. Vem behandlar dina personuppgifter?

Ansvariga för dina personuppgifter är:

Företag: ConnectLife, data technologies, LLC

Adress: Partizanska cesta 12 Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenien

E-mail: privacy@connectlife.io

Företag: 

Gorenje Group Nordic A/S,

Sydvestvej 15, 3

2600 Glostrup

Danmark

Telefon: +45 36721144

Företaget ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenien, (nedan: ConnectLife), agerar som huvudsaklig personuppgiftsansvarig för företag som producerar och/eller handlar med apparater av varumärkena inom företag i Hisense Europe Group (Hisense, Gorenje, ASKO, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Gorenje Group Nordic A/S är ett företag som lokalt erbjuder produkter och apparater som tillverkas av företag inom Hisense Europe Group.

Andra företag inom Hisense Europe-koncernen kan vara personuppgiftsbiträden för dina personuppgifter. Som sådana samlar Hisense Europe Group-företag och distributörer på annat sätt in och behandlar dina personuppgifter och deras medel för databehandling (t.ex. webbplatser, CRM-program, onlineverktyg etc.) har de syften som anges i denna policy som våra medel. Listan över andra företag i Hisense Europe-koncernen, distributörer och deras externa entreprenörer finns här (https://www.hisense-europe.com/).

 

2. Metodik för insamling av uppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter baserat på användningen av våra webbplatser eller applikationer, via cookies och andra onlineverktyg, genom att fylla i formulär på vår webbplats eller i fysisk form, via telefon och elektronisk kommunikation, via annan skriftlig kommunikation och/eller via sociala nätverk.

 

3. Vilka av dina personuppgifter behandlar vi och i vilket syfte?

I det här avsnittet förklarar vi vilka uppgifter vi behandlar och i vilket syfte, beroende på den enskilda aktiviteten:

3.1. Köp på webbplats eller avhämtning av de produkter som beställts online

För att kunna köpa produkter via vår webbplats eller för att hämta ut produkter som beställts online måste vi samla in och behandla vissa av dina personuppgifter (t.ex. leveransadress), eftersom det är det enda sättet för oss att kunna behandla din beställning.

För att möjliggöra ett köp på företagets webbplats eller insamling av produkter som beställts online kommer vi att behandla följande uppgifter:

 • Kund-ID,
 • Titel (herr / fru),
 • Förnamn och efternamn,
 • Språk för kommunikation,
 • Faktureringsadress och leveransadress (om leveransalternativet har valts),
 • E-postadress,
 • Telefonnummer,
 • Beställning (antal, värde)
 • Betalningsmetod,
 • Bankkontonummer och/eller kreditkortsnummer,
 • Produktnummer
 • Produktens serienummer
 • Inköpsfaktura
 • Köphistorik

 

Syftet med och grunden för behandlingen av ovanstående uppgifter är att säkerställa möjligheten till leverans eller godkännande av beställningen, betalning av beställningen, information om statusen på din beställning och utfärdande av en faktura för det genomförda köpet. Genom att lägga en beställning har du gjort ett köp, vilket juridiskt sett innebär att du har ingått ett köpeavtal, och för att uppfylla vår del av de skyldigheter som följer av köpeavtalet måste vi behandla dina personuppgifter (behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal), och samtidigt är vi enligt lag skyldiga att utfärda en faktura för det genomförda köpet (behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse).

Behandlingstid: Uppgifter relaterade till själva köpet lagras så länge som du kan utöva vissa rättigheter i samband med ditt köp enligt gällande lag (period som anges i lagen under vilken det är möjligt att lämna in kravet till en behörig domstol). I enlighet med skatte- och bokföringsbestämmelser sparas uppgifter för utfärdande av fakturor under den period som följer av lokal lagstiftning. 

Vad händer om du inte lämnar några personuppgifter? Vid köp eller hämtning av produkter som beställts online kan vi inte fullfölja ditt köp eller din hämtning av produkterna utan att få de personuppgifter som nämns ovan. Du kan dock köpa och hämta ut produkterna direkt i vår fysiska butik eller i butiker som tillhör avtalspartner som möjliggör det senare.

3.2. Kundsupport vid felsökning och garantianspråk

För att kunna tillhandahålla kundsupport för felsökning och garantianspråk måste vi samla in och behandla vissa av dina personuppgifter, eftersom det är det enda sättet för oss att uppfylla våra rättsliga skyldigheter i detta avseende.

För att kunna tillhandahålla kundsupport för felsökning och garantianspråk kommer vi att behandla följande uppgifter:

 • namn och efternamn,
 • E-postadress,
 • telefonnummer,
 • ordernummer,
 • uppgifter om inköpta produkter,
 • datum för inköp,
 • adress,
 • språk för kommunikation,
 • Datum för anspråket,
 • servicehistorik,
 • garantins giltighetstid och förlängd garanti,
 • typ av garanti,
 • garantin avser endast specifika delar av produkten,
 • e-postkommunikation
 • utskrift av chatt
 • inspelning av videokonferens (i händelse av videokonferens)
 • bilder (om användaren skickar bilder av produkten till oss)
 • vid samtal till callcenter, en inspelning av telefonsamtalet.

 

Om vi inhämtar ditt samtycke till användning av Visual Remote Assistant kan vi också behandla uppgifter om datum och tid för sessionen, plats och mottagen video.

Om vi erhåller ditt ytterligare samtycke för dataanalys relaterad till användningen av produkter via Connectlife-applikationerna (enligt definitionen i denna integritetspolicy) kan vi också behandla dessa uppgifter i syfte att ge kundsupport för felsökning och garantianspråk, där dessa uppgifter också kan vidarebefordras till serviceorganisationer.

Syftet med och grunden för behandlingen av ovanstående uppgifter är att uppfylla de rättsliga bestämmelserna om säljarens garanti för de köpta produkterna (behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet) och för att fullgöra köpeavtalet avseende de köpta produkterna (behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal). Enligt definitionen ovan får behandling av personuppgifter för användning av Visual Remote Assistant och för dataanalys endast utföras baserat på ditt samtycke.

Behandlingstid: Uppgifterna sparas under den tid som det är möjligt att göra anspråk på avtalet och garantin enligt gällande lag (den tid som anges i den lag under vilken det är möjligt att lämna in anspråket till en behörig domstol). Inspelningar av telefonsamtal sparas under den period som anges i lokal lagstiftning. Personuppgifter för användning av Visual Remote Assistant och för dataanalys lagras tills samtycket återkallas, varvid du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Uppgifterna kommer att upphöra att lagras inom 1 månad efter mottagandet av återkallandet av samtycket.

Vad händer om du inte tillhandahåller personuppgifter? Om du inte lämnar de personuppgifter som anges ovan kan det påverka tillhandahållandet av och kvaliteten på kundsupport avseende användningen av våra produkter eller sättet att lösa garantianspråk. Beroende på kommunikationskanal och -orsak är det dock inte säkert att vi behöver alla ovan angivna uppgifter. 

3.3. Meddelande om produkter som är tillbaka i lager

I händelse av att en viss produkt är slut i lager kan individen ange sin e-postadress för att få ett meddelande när produkten finns i lager igen. 

För att kunna meddela enskilda personer om produktens tillgänglighet kommer vi att behandla följande uppgifter:

 • E-postadress.

 

Syftet med och grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att meddela dig om produktens tillgänglighet. Behandlingen av personuppgifter sker endast baserat på ditt samtycke.

Behandlingstid: Till dess att samtycket återkallas, varvid du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Uppgifterna kommer att upphöra att lagras inom 1 månad efter mottagandet av återkallandet av samtycket eller inom 1 månad efter det att meddelandet om att produkten finns tillgänglig har skickats till den enskilde. 

Vad händer om du inte lämnar dina personuppgifter? Om du inte anger din e-postadress kan vi inte meddela dig om produkten finns i lager igen, men för samma ändamål kan du besöka vår webbplats regelbundet.

3.4. Användarkonto på bolagets webbplats eller Connectlife mobilapp

Varje person kan skapa ett användarkonto på webbplatsen som är avsett att övervaka hur beställningen fortskrider, se köphistoriken eller ge en åsikt om produkten. I inställningarna för användarkontot är det också möjligt att uttrycka sin vilja att ta emot marknadsföringsmeddelanden eller att avbryta mottagandet av dem. Samma åtkomstdata som för användarkontot på en webbplats kan användas för ett användarkonto i Connectlife mobilapp.

För att skapa ett användarkonto kommer vi att behandla följande uppgifter:

 • Användar-ID
 • E-postadress
 • namn och efternamn,
 • telefonnummer,
 • adress,
 • språk för kommunikation,
 • lösenord,
 • matpreferenser,
 • servicebiljett och servicehistorik,
 • inloggning på sociala nätverk (vid upprättande av användarkonto med konto på sociala medier: e-postadress, förnamn, efternamn, kommunikationsspråk, foto-URL, leverantör, leverantörs-ID),
 • kontoinformation (inloggning aktiverad, logg, profiluppdatering, inloggningsplats, skapat konto, logg för kontoåtkomst)
 • lösenord (senaste inloggning, inaktivera inloggning).

 

Syftet med och grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att säkerställa åtkomst till ditt konto och användarautentisering. I och med begäran om att skapa ett användarkonto har ett avtalsförhållande upprättats, och för att uppfylla vår del av avtalsförpliktelserna kommer vi att behandla dina personuppgifter (behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal). Vissa personuppgifter (matpreferenser) behandlas endast om du tillhandahåller dessa uppgifter, baserat på ditt samtycke och behandlas för att meddela dig om vårt förslag på en måltid. Vissa av personuppgifterna (servicebiljett och servicehistorik) behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt köpeavtalet avseende de köpta produkterna (behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal).

Behandlingsperiod: Vi behåller dina personuppgifter tills du raderar ditt konto eller upp till 3 år efter den senaste inloggningen på kontot. Uppgifter som behandlas med stöd av avtal sparas under den tid som det enligt tillämplig lag är möjligt att göra anspråk gällande med anledning av avtalet (den tid som anges i den lag under vilken det är möjligt att framställa anspråket till behörig domstol). Personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke sparas till dess att samtycket återkallas och du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Dessa uppgifter kommer att upphöra att lagras inom 1 månad efter mottagandet av återkallandet av samtycket, om du under den tidsperioden fortfarande kan vara mottagare av vår kommunikation.

Vad händer om du inte lämnar några personuppgifter? Det är inte möjligt att skapa ett användarkonto utan de personuppgifter som anges ovan. Du är dock inte skyldig att skapa ett användarkonto (dvs. att lämna personuppgifter för ett sådant ändamål) för att köpa eller använda våra produkter.

3.5. Registrering av produkten på vår webbplats och i Connectlifes mobilapp

Varje person som har köpt någon av våra produkter kan registrera produkten på vår webbplats eller via Connectlife mobilapp inom sitt användarkonto. Baserat på registreringen får personen förenklad tillgång till bruksanvisningen, våra förslag för användning av produkten, information om garanti, för vissa produkter dessutom förlängd garantiperiod och meddelanden om uppdateringar relaterade till Connectlife-apparater. För vissa produkter och under en begränsad tidsperiod erbjuder vi ibland även delvis återbetalning av inköpspriset vid registrering av produkten på vår webbplats eller i Connectlifes mobilapp.

För att kunna registrera produkten kommer vi (förutom de uppgifter som anges i punkt 3.4.) att behandla följande uppgifter:

 • produktnummer,
 • produktens serienummer,
 • datum för inköp,
 • kopia av inköpsfakturan.
 • IBAN-nummer (endast vid partiell återbetalning av köpeskillingen)

 

Syftet med och grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att möjliggöra utökad garanti (gäller endast vissa produkter), ge tillgång till bruksanvisningen och våra förslag till användning av produkten. Genom att registrera produkten accepterar du reglerna för registreringen som juridiskt behandlas som ett avtalsförhållande och för att uppfylla vår del av avtalsförpliktelserna kommer vi att behandla dina personuppgifter (behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal).

Behandlingstid: Vi behåller dina personuppgifter tills du tar bort din registrering av produkten, medan vi behåller uppgifter relaterade till den utökade garantin under den tid som det är möjligt att hävda anspråk från avtalet enligt gällande lag (period som anges i lagen under vilken det är möjligt att lämna in anspråket till en behörig domstol).

Vad händer om du inte tillhandahåller personuppgifter? Utan ovan angivna uppgifter kan du inte registrera produkten på vår webbplats eller i Connectlifes mobilapp. Varje produkt har dock vid inköpstillfället bifogade bruksanvisningar och information om garanti.

3.6. Tillhandahålla användarrecensioner på webbplatsen och användarnas feedback om våra produkter och tjänster

För att möjliggöra möjligheten att tillhandahålla användarrecensioner (utvärderingar, åsikter, betyg och kommentarer) på webbplatsen måste vi samla in och behandla vissa av dina personuppgifter, eftersom vi vill dela erfarenheter från faktiska kunder och användare med potentiella kunder och användare. Vi kan komma att dela erfarenheter från faktiska kunder och användare av en viss produkt eller tjänst från en marknad även med potentiella kunder och användare på en annan marknad. Metoderna och villkoren för att lämna åsikter, betyg och kommentarer på webbplatsen anges i Regler för att publicera recensioner och kommentera produkter och tjänster som finns tillgängliga här (URL).

För att få användarnas feedback om våra produkter och tjänster kan vi kontakta dig efter att produkten har levererats till dig eller tjänsten har utförts, om du har lämnat din feedback frivilligt.

För att kunna tillhandahålla användarrecensioner (åsikter, betyg och kommentarer) eller för att få feedback från användare kommer vi att behandla följande uppgifter:

 • namn eller valt namn eller recension som gäst,
 • E-postadress,
 • uppgifter om köpta produkter eller utförd service,
 • kopia av inköpsfakturan
 • betyg eller kommentar
 • granskningsspråk
 • vårt svar
 • sentimentanalys av användares produktrecensioner.

 

Syftet med och grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att säkerställa att användarrecensionen av den enskilda produkten gavs av den person som faktiskt köpte eller använder den enskilda produkten. Behandlingen av personuppgifter kan utföras baserat på ditt samtycke, medan förvärv av användares feedback relaterad till våra produkter och tjänster inom 30 dagar efter leveransen av den utförda produkten eller tjänsten baseras på vårt legitima intresse, vilket i detta fall är produktförbättring, kvalitetssäkring och utvärdering av kundnöjdhet.

Behandlingstid: Dina personuppgifter raderas automatiskt efter 5 år efter publiceringen av användarens recension eller förvärvande användarens feedback. Dina åsikter, betyg och kommentarer är synliga på webbplatsen i 5 år efter att de har publicerats på webbplatsen. Din användarrecension eller användarfeedback kommer dock att raderas tidigare om du begär radering eller återkallar ditt samtycke till sådan databehandling, varvid uppgifterna i dessa fall kommer att upphöra att lagras inom 1 månad efter mottagandet av återkallandet av samtycket.

Vad händer om du inte lämnar några personuppgifter? Du kan lämna användares omdömen även anonymt (utan att lämna dina personuppgifter). Utan dina personuppgifter kan vi dock inte säkerställa att åsikter, betyg och kommentarer endast ges från faktiska köpare och användare.

3.7. Meddelanden, personliga erbjudanden via digitala kanaler, och relaterade tjänster

För marknadsföringsaktiviteter och tillhandahållande av information om våra produkter (t.ex. skicka nyhetsbrev, personliga erbjudanden, inbjudningar att delta i prisspel etc.) behöver vi ditt uttryckliga samtycke (uppdelat på specifikt syfte) och utan det senare kommer vi inte att kontakta dig för ovanstående syfte. Som kommunikationskanal kan vi, om du ger ditt samtycke, använda e-post, sociala medier eller andra applikationer för snabbmeddelanden. För personanpassade erbjudanden (där vi kan rekommendera innehåll genom annonser och meddelanden) kan vi, baserat på ditt samtycke till personanpassade erbjudanden, även använda profilering enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Du kan alltid återkalla ditt givna samtycke i dina användarkontoinställningar, genom att avregistrera dig från att ta emot meddelanden, genom att blockera oss på sociala medier eller i snabbmeddelandeprogram, genom att ändra cookie-inställningar eller genom att skicka en begäran till privacy@connectlife.io.

I syfte att skicka meddelanden, personliga erbjudanden via digitala kanaler och relaterade tjänster kan vi komma att behandla följande uppgifter:

 • namn och efternamn,
 • E-postadress,
 • telefonnummer,
 • uppgifter relaterade till prisspel (modell, serienummer, inköpsdatum, faktura)
 • användarens platsdata som erhålls från användarens mobila enhet (anonymt),
 • individens intressen när det gäller att titta på produkter på webbplatser (anonymt),
 • kontaktinformation via applikationer för snabbmeddelanden,
 • köphistorik,
 • postnummer,
 • uppgifter relaterade till leverans, öppning, klickning och avregistrering av våra meddelanden (anonymt)
 • sentimentanalys av användares produktrecensioner.

 

Syftet med och grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att möjliggöra utskick av marknadsföringsmeddelanden eller att presentera ett personligt erbjudande på baserat på dina intressen eller för att förbättra din användarupplevelse. Behandlingen av personuppgifter sker endast baserat på ditt samtycke.

Behandlingstid: Till dess att samtycket återkallas, varvid du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Uppgifterna kommer att upphöra att lagras inom 1 månad efter mottagandet av återkallandet av samtycket, varvid du under denna tidsperiod fortfarande kan vara mottagare av vår kommunikation.

Vad händer om du inte lämnar några personuppgifter? Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (det är frivilligt att lämna samtycke till behandling av personuppgifter för dessa ändamål). I ett sådant fall kommer vi ändå inte att kunna informera dig om våra marknadsföringsaktiviteter, våra produkter och skapa personliga erbjudanden för dig.

3.8. Information om dina aktiviteter på vår webbplats

I syfte att förbättra webbplatsens funktion, statistiska granskningar och personliga erbjudanden, övervakar vi också dina aktiviteter på vår webbplats, varvid dessa uppgifter är i anonymiserad form.

I syfte att följa upp aktiviteten på vår webbplats behandlar vi följande uppgifter:

 • beteckning för användarkonto,
 • köphistorik,
 • enhetens operativsystem,
 • använd webbläsare,
 • webbadress (URL-adress) till den första sidan som du använder för att komma till vår webbplats.

Syftet med och grunden för behandlingen är att förbättra webbplatsens funktion, statistiska granskningar. Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår webbplats, där användning av cookies endast är tillåten baserat på ditt samtycke. Baserat på användningen av cookies kan vi använda dessa uppgifter för personliga erbjudanden, men endast om vi får ytterligare samtycke till det senare. Du kan alltid återkalla ditt givna samtycke i inställningarna för ditt användarkonto, genom att ändra cookie-inställningarna eller genom att skicka en begäran till privacy@connectlife.io .

Behandlingsperiod: Dina personuppgifter som förvärvats med hjälp av cookies raderas automatiskt efter att de specifika cookies har använts (enligt definitionen i cookiepolicyn), medan dina uppgifter som används för personliga erbjudanden raderas om du återkallar ditt samtycke, om du under dessa tidsperioder fortfarande kan vara mottagare av vår kommunikation.

Vad händer om du inte tillhandahåller personuppgifter? Om du inte tillhandahåller ovan nämnda uppgifter (genom att samtycka till cookiepolicyn) kan vi inte spåra din aktivitet på vår webbplats, förbättra funktionaliteten på vår webbplats och förbereda ett personligt erbjudande till dig.

3.9. Behandling av personuppgifter via sociala nätverk, applikationer för snabbmeddelanden och chattrum

Företaget kan ha upprättat profiler på sociala nätverk (t.ex. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter osv.) eller använda applikationer för snabbmeddelanden (t.ex. WhatsApp, FB Messenger, Viber osv.) för kommunikation. Sociala nätverk och applikationer för snabbmeddelanden gör det möjligt för oss att marknadsföra våra produkter och tjänster eller tillhandahålla kundsupport. När vi gör det senare kan vi också välja kategorier av individer på det sociala nätverket som vi vill att våra kampanjer ska hänvisa till (i händelse av specifikt samtycke som förvärvats). Som sådan kan företaget vara ansvarigt för skyddet av personuppgifter som användare delar med företaget via ovannämnda medier, och samtidigt är leverantören av de enskilda medierna också ansvarig för den databehandling som den utför på sådana medier, så användarna uppmanas att bekanta sig med sekretesspolicyn för de enskilda medierna.

Om besöker företagets profil på ett enskilt socialt nätverk eller upprättar kommunikation via applikationer för snabbmeddelanden, kan vi behandla följande uppgifter:

 • om du gillar, delar ett inlägg, markerar Bolagets profil eller kommenterar, får vi tillgång till din offentliga profil och innehållet i ditt inlägg,
 • om du skickar ett privat meddelande till oss på ett socialt nätverk eller via ett snabbmeddelandeprogram, får vi information om din offentliga profil eller dina kontaktuppgifter och information om innehållet i det skickade meddelandet.

 

När du kommunicerar via sociala nätverk, applikationer för snabbmeddelanden och chattrum kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • den enskildes offentliga profil på det sociala nätverket och innehållet i publikationen,
 • kontaktinformation för den enskilde i applikationen för snabbmeddelanden,
 • andra uppgifter som du kommer att lämna till oss under kommunikationen.

 

Syftet med och grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att marknadsföra bolagets produkter och upprätta kommunikation med användare av sociala nätverk eller applikationer för snabbmeddelanden. Vi kan kontakta dig endast baserat på ditt samtycke, men vi kan svara på din förfrågan baserat på vårt legitima intresse, vilket är att tillfredsställa kundernas behov genom att tillhandahålla information relaterad till våra produkter. 

Behandlingstid: Dina personuppgifter som lagras hos oss raderas automatiskt efter 1 år från det att kommunikationen ägde rum eller tidigare om du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer uppgifterna att upphöra att lagras inom 1 månad från det att vi mottagit återkallelsen av samtycket, varvid vi under denna tidsperiod fortfarande kan behandla dina personuppgifter.

Vad händer om du inte lämnar personuppgifter? Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du inte kommunicera med oss via ovannämnda medier och vi kan inte svara på dina förfrågningar. 

3.10. Användning av produkter via Connectlife-applikationer och dataanalys 

För att göra alla funktioner i smarta enheter tillgängliga för användarna, för att förstå användarnas behov och för att fastställa enhetens effektivitet och användning, samlar vi in och behandlar vissa av dina personuppgifter och uppgifter om hur varje enhet fungerar. Användning av produkter via Connectlife-applikationerna är endast möjlig vid användarregistrering och ingående av ett licensavtal.

För användarregistrering och ingående av licensavtal kommer vi att behandla följande personuppgifter:

 • titel (herr, fru),
 • namn och efternamn,
 • språk för kommunikation,
 • adress,
 • telefonnummer,
 • E-postadress,

 

Under användningen av enheten kommer vi att utföra dataanalys relaterad till användningen, där dessa uppgifter kommer att behandlas på ett anonymt sätt och utan någon koppling till en identifierad eller identifierbar fysisk person. För detta ändamål kommer vi att anonymt behandla följande uppgifter:

 • apparatens data (märke, modell, serienummer),
 • installationsdatum för enheten,
 • data om parkoppling av enheten med vårt moln (parkopplad apparat, parkopplingstyp och tidsstämpel)
 • drift av apparaten (kommandon som skickas till apparaten, apparatinställningar, status och statistik, meddelanden, apparatlarm och fel, förfrågningar om serviceärenden, timer och automatisering)
 • uppgifter som registreras av enhetens sensorer och som är viktiga för enhetens funktion (t.ex. uppgifter om teknisk prestanda, uppgifter om eventuella felmeddelanden, temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet etc.),
 • bokningslogg (för offentligt tvätteri)
 • matbilder från apparat och time-lapse-videor
 • analys av användarbeteende,
 • bokning av enhet,
 • resursförbrukning (vatten, el),
 • förvaring och preferenser för mat och dryck.

 

Endast om vi får ditt uttryckliga samtycke kan vi koppla uppgifter som erhållits genom dataanalys till en identifierad fysisk person. Sådana uppgifter kan vidarebefordras till tjänsteleverantörer i syfte att ge kundsupport för felsökning och garantianspråk. Om vi får ditt ytterligare samtycke kan vi använda dessa uppgifter även för personliga erbjudanden där vi kan rekommendera innehåll genom annonser och meddelanden.

För att ansluta apparaten till molnet via lokal WIFI måste användarna även ange uppgifter om SSID (Service Set IDentifier) och ett lösenord. Dessa uppgifter används dock endast för att para ihop apparaten med Wi-Fi-modulen och samlas inte in, lagras eller behandlas på något annat sätt av oss.

Syftet med och grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att säkerställa möjligheten att använda alla funktioner i smarta enheter och att analysera användningen av våra apparater. Genom begäran om användarregistrering och ingående av licensavtalet etableras ett avtalsförhållande och för att uppfylla vår del av avtalsförpliktelserna måste vi behandla dina personuppgifter för avtalsändamål, medan behandling av dina personuppgifter relaterade till användning av vår apparat och behandling av dina personuppgifter för personligt anpassade erbjudanden baseras på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt givna samtycke i inställningarna för ditt användarkonto eller genom att skicka en begäran till privacy@connectlife.io .

Behandlingstid: Uppgifter relaterade till användarregistrering och ingående av licensavtal lagras så länge som du kan utöva vissa rättigheter i samband med våra avtalsförpliktelser (period som anges i lagen under vilken det är möjligt att lämna in kravet till en behörig domstol efter licensavtalets utgång). Uppgifter som rör användningen av vår apparat lagras tills samtycket återkallas, varvid du när som helst kan återkalla ditt samtycke, eller tills du raderar ditt konto, varvid du när som helst kan radera det. Uppgifterna kommer att upphöra att lagras inom 1 månad efter mottagandet av återkallandet av samtycket eller inom 1 månad efter radering av kontot (beroende på vad som är tillämpligt), varvid du under denna tidsperiod fortfarande kan vara mottagare av vår kommunikation. 

Vad händer om du inte tillhandahåller personuppgifter? Det är inte möjligt att registrera en användare av Connectlife-applikationen och ingå ett licensavtal utan ovan angivna personuppgifter. 

3.11. Cookies och andra onlineverktyg 

Om du besöker vår webbsida kan vi lagra cookies på din enhet. För mer information om cookies som används på vår webbsida, vänligen se Cookie Policy (URL).

Förutom cookies använder vi även andra onlineverktyg från följande leverantörer:

Google, nämligen:

 • Google Marketing Platform i syfte att inhämta uppgifter om trafiken på webbplatsen (t.ex. antal besökare, sidor som besöks av besökare, tid som besökare tillbringar på webbplatsen);
 • Google Maps i syfte att använda karttjänsten Google Maps via API för att underlätta lokalisering av platser som anges av den enskilde på webbplatsen;
 • Google Tag Manager i syfte att hantera webbplatstaggar via användargränssnittet och integrering av programkoder på våra webbplatser;
 • Google Ads i syfte att placera annonser, remarketing och spåra konverteringar;
 • Google Optimize för A/B-testning och testning av webbplatser;
 • Site Kit i syfte att förbättra och tjäna pengar på vårt innehåll på webbsidan;
 • Youtube i syfte att upprätta en anslutning till YouTubes servrar, där användning av plugins från YouTube krävs;
 • Google Analytics i syfte att samla in data från webbplatser och appar för att skapa rapporter som ger affärsinsikter;
 • Google Search Console för att visa webbplatsers prestanda på Google Search och hur Google ser vår webbplats
 • Looker Studio för att omvandla data till informativa, lättlästa, lättdelade och helt anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter.

 

De listade onlineverktygen drivs av Google Ireland Limited , varigenom viss information om en individs användning av webbplatsen också kan överföras till en server i USA, så vi föreslår att du också bekantar dig med deras integritetspolicy, som finns tillgänglig här: LÄNK. Om du är innehavare av ett Google-konto och har samtyckt till anpassning av annonser, kan vi också få rapporter om effektiviteten i våra annonseringsåtgärder (inklusive rapporter över flera enheter), demografisk information och intressen för enskilda personer, samt funktioner för onlineannonsering över flera enheter.

Meta, nämligen:

 • Meta business suite som ett verktyg för hantering av sociala medier för Facebook och Instagram i syfte att skapa och schemalägga innehåll för att svara på engagemang för att analysera insikter
 • Metapixel i syfte att placera annonser, remarketing och spåra konverteringar.

 

De angivna onlineverktygen drivs av Facebook Ireland Limited, med säte på 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irland; varigenom viss information om en individs användning av webbplatsen också kan överföras till en server i USA, så vi föreslår att du också bekantar dig med deras integritetspolicy, som finns tillgänglig här: LÄNK. Om du är innehavare av ett Facebook- eller Instagram-konto och har samtyckt till att anpassa annonser kan vi också få rapporter om effektiviteten i våra annonseringsåtgärder (inklusive rapporter mellan olika enheter), demografisk information och intressen för enskilda personer, samt funktioner för onlineannonsering mellan olika enheter.

3.12. Återmarknadsföring, spårning och liknande teknik 

Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår webbsida eller våra mobilappar för att kunna annonsera på tredjepartswebbplatser till dig. För detta ändamål använder vi:

- Google Ads, som tillhandahålls av Google och du kan välja bort detta genom att besöka sidan för inställningar för Google Ads: https://adssettings.google.com/authenticated, och

- Facebook Retargeting, tillhandahålls av Meta och du kan välja bort detta genom att besöka Facebook-webbplatsen där du måste logga in och gå till Inställningar > Annonser > Annonsinställningar. I appen, gå till Inställning och sekretess > Inställningar > Annons > Annonsinställningar > Annonsinställningar. Välj sedan Inte tillåtet   

För att se hur vår webbsida och mobilapp fungerar använder vi konverteringsfyrar, taggar, skript och pixlar, som utför en kort kodrad för att tala om för oss när du har klickat på en viss knapp eller nått en viss sida. Användningen av dessa tekniker gör det möjligt för oss att registrera att en viss enhet, webbläsare eller applikation har besökt en viss webbsida. 

Om du aktiverar platsbaserade tjänster på din dator eller mobila enhet i samband med att du använder webbsidan eller mobilappen, samtycker du uttryckligen till att vi samlar in geolokalisering (som kan inkludera specifik longitud och latitud) för din enhet. Denna information kommer att användas enligt vad som anges i denna dataskyddspolicy, inklusive för att tillhandahålla specifikt reklaminnehåll eller meddelanden baserat på din plats.

Vi och våra tredjepartsleverantörer kan använda den information som vi samlar in om dig (information från vår webbsida eller mobilapp, via din(a) enhet(er) eller från en tredje part) för att hjälpa oss och våra tredjepartsleverantörer att identifiera andra enheter som du använder (t.ex. en mobiltelefon, surfplatta, annan dator etc.). Vi och våra tredjepartsleverantörer kan också använda den enhetsöverskridande användningen och annan information som vi får om dig för att visa riktad reklam på dina enheter och för att skicka e-post till dig. Dessa tredjepartscookies och andra tekniker styrs av varje tredje parts specifika integritetspolicy, inte denna.

 

4. Insamling av barns personuppgifter 

Vi har åtagit oss att skydda barns personuppgifter och är medvetna om att föräldrar eller vårdnadshavare kan använda våra tjänster eller köpa våra produkter för familjens bruk, inklusive minderåriga. Därför är våra tjänster och produkter inte avsedda att användas av personer under den lokala lagstadgade minimiåldern för vuxna, och vi kommer inte medvetet att samla in personuppgifter från personer under denna ålder för något ändamål, och vi kommer inte heller att acceptera registrering från sådana personer. I vissa fall, särskilt när information samlas in elektroniskt, kan det hända att vi inte kan avgöra om information samlats in från barn under lokal myndighetsålder, och vi behandlar sådan information som om den hade tillhandahållits av en vuxen. Om vi får veta att ett barn under den lokala myndighetsåldern har lämnat personuppgifter kommer vi att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan information. 

 

5. Profilering

Profilering innebär varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som innebär användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en enskild person, särskilt för att analysera eller förutsäga den enskildes personliga smak, intressen, beteende eller plats.

Företaget utför profilering om du har gett ditt samtycke till personlig direktmarknadsföring. Profilering utförs med hjälp av olika metoder för statistik, matematik eller prediktiv analys, vilket gör att vi kan förutsäga dina behov och förbereda lämpliga erbjudanden baserat på detta. Som en del av profileringen analyserar vi dina demografiska uppgifter, såsom plats, och uppgifter om köp och enhetsanvändning, på grundval av vilka vi placerar dig i en individuell profil och endast skickar dig erbjudanden som vi tror matchar dina behov och vanor.

 

6. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Vi behandlar inte dina personuppgifter med hjälp av automatiserat beslutsfattande som kan få rättsliga följder för dig.

 

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda dina personuppgifter har vi infört ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder, nämligen:

Åtgärder för att säkerställa fortlöpande konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos system och tjänster för behandling

Åtgärder för att säkerställa förmågan att återställa tillgänglighet och åtkomst till personuppgifter i tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident

Processer för att regelbundet testa, bedöma och utvärdera effektiviteten hos tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten vid behandlingen

Åtgärder för identifiering och auktorisering av användare

Åtgärder för skydd av uppgifter under överföring

Åtgärder för skydd av uppgifter under lagring

Åtgärder för att säkerställa fysisk säkerhet på platser där personuppgifter behandlas

Åtgärder för att säkerställa loggning av händelser

Åtgärder för intern styrning och hantering av IT och IT-säkerhet

Åtgärder för att säkerställa uppgiftsminimering, uppgiftskvalitet och begränsad lagring av uppgifter

Åtgärder för att möjliggöra dataportabilitet och säkerställa radering

 

8. Vem behandlar dina personuppgifter och med vem delar vi dem?

Dina uppgifter behandlas antingen inom interna programvaror (t.ex. SAG och Hisense CRM) eller med hjälp av verktyg som tillhandahålls av externa leverantörer (SAP CDC, Hybris, Salesforce, Mailchimp, SiteKit).

Andra närstående enheter till Hisense kan ha tillgång till dina personuppgifter, eftersom enskilda företag är säljare eller tillverkare av den produkt du köpte och enskilda företag ger tillräckligt stöd för företagets verksamhet. Närstående enheter till Hisense med säte utanför EU/EES utsåg företaget VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D - 40476 Düsseldorf, Tyskland som deras representant enligt artikel 27 i GDPR. Tillgång till dina personuppgifter kan i synnerhet ha följande närstående enheter till företaget Hisense:

 • Hisense Gorenje Europe, poslovne storitve, d.o.o., Hrvaška ulica 4, 1000 Ljubljana 
 • Gorenje, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
 • Hisense Home Appliance Group Co, Ltd. Qingdao Branch, F3, Building 3, Section C, Hisense R&D Centre, 399, Songling Road, Qingdao, Shandong, Kina.

 

Bolaget kan även komma att överföra personuppgifter till externa uppdragstagare (främst i syfte att säkerställa betalningar, transporter och andra frågor relaterade till din beställning m.m.). I sådana fall åtar sig företaget att ingå ett avtal med de externa entreprenörerna som säkerställer adekvat säkerhet för dina personuppgifter, och de externa entreprenörerna får endast behandla dina uppgifter för det syfte för vilket de erhölls.

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till externa entreprenörer i tredje land. I detta fall kommer företaget att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder om de externa entreprenörerna har sitt säte eller tillhandahåller tjänster som är relevanta för skyddet av personuppgifter i ett tredje land som inte erbjuder samma nivå av dataskydd som GDPR och åta sig andra skyldigheter som anges i GDPR avseende sådan typ av överföring.

I synnerhet kan vi överföra dina personuppgifter till andra företag i Hisense-koncernen och våra distributörer som säljer våra produkter och tjänster på vissa marknader eller tillhandahåller andra tjänster i samband med affärsstöd, reklamationer av beställda varor eller kundsupport. En lista över våra företag i vissa länder och deras externa entreprenörer som kan ha tillgång till personuppgifter för användare från vissa marknader finns i bilagan [URL].

Vi kan överföra dina personuppgifter som förvärvats baserat på ditt samtycke enligt denna dataskyddspolicy till reklam och sociala nätverk, i synnerhet till:

 • Google Ireland Limited (registrerat nummer: 368047), med säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK
 • Facebook Ireland Limited, med säte på 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irland; företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK
 • Pinterest, Inc. med säte på 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 United States, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK
 • LinkedIn är ett verktyg som tillhandahålls av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, LinkedIns integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

 

För att behandla personuppgifter använder vi oss även av tjänster från andra externa entreprenörer på .  Externa entreprenörer inkluderar:

- leverantörer av cloud computing-tjänster och andra leverantörer av teknikstöd, t.ex.

o Microsoft Azure, tillhandahålls av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o SAP Hybris tillhandahålls av SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Tyskland, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK 

o Salesforce Marketing Cloud och Salesforce Service Cloud tillhandahålls av Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, United States, . Företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Cloudera tillhandahålls av Cloudera, Inc, 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, USA, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Tuya IoT-plattform tillhandahålls av Tuya Global Inc, 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 United States, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

 

- leverantörer av marknadsföringsverktyg som hjälper oss att optimera webben och anpassa innehåll och erbjudanden till dig, t.ex: 

o AV STUDIO d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Agilcon, d.o.o., Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o ZenLab d.o.o., Polule 77C, 3000 Celje, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Columbus Global Lautrupvang 6, Ballerup, Danmark 2750, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o "eXpoint" SIA, rīvības street 76-34, Riga, LV-1001, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Mailchimp som ett verktyg som tillhandahålls av Intuit Inc, 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, företagets sekretesspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o 24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Nederländerna, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Polen, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 United States, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Splunk Inc, 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Twilio Inc, 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

 

- callcenter och leverantörer av verktyg för att hantera och registrera telefonsamtal, särskilt

o Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Serbien;

o 3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, USA, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paris, Frankrike, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Cisco Systems, Inc, 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 USA, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK.

 

- externa tjänsteleverantörer för underhåll och reparation av våra enheter.

- processorer för extern kommunikation, i synnerhet kommunikation via SMS och chattrum, i synnerhet:

o LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, United States of America, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Jivochat som ett verktyg som tillhandahålls av Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brasilien, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

 

- företag som förbereder undersökningar åt oss om användarnas tillfredsställelse med våra produkter och tjänster, särskilt:

o Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5:e våningen, DK-1112 Köpenhamn K, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK.

o Bazaarvoice, Inc, 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

o Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Irland, företagets integritetspolicy finns tillgänglig här: LÄNK

Från tid till annan anordnar företaget prisspel och liknande reklamkampanjer tillsammans med tredje part, till vilka det också kan tillhandahålla enskilda personuppgifter, varvid du kommer att informeras om detta innan insamlingen av personuppgifter.

 

9. Var lagrar vi dina uppgifter?

Dina data lagras i företagets interna serverenheter och arbetsstationer (även med hjälp av molnteknik) och i datasjö-systemet (en datasjö är en centraliserad lagringsplats som gör att du kan lagra strukturerade och ostrukturerade data i valfri skala).

 

10. Inställningar för att inte spåra

Vissa lagar i länder/stater/provinser kräver att vi anger om vi respekterar inställningar för "Spåra inte" i din webbläsare när det gäller riktad reklam. Vi följer de standarder som anges i denna dataskyddspolicy och övervakar eller följer inte några Do Not Track-webbläsarförfrågningar.

 

11. Vilka är dina rättigheter och hur utövar du dem?

Du kan utöva följande rättigheter avseende dina personuppgifter som vi behandlar:

 • Rätt till tillgång - ger dig möjlighet att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas och om förfaranden och metoder för behandling av personuppgifter,
 • Rätt till rättelse - om du upptäcker att dina uppgifter inte är korrekta har du rätt att komplettera ofullständiga uppgifter eller rätta felaktiga uppgifter,
 • Rätt till radering - ger dig möjlighet att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kommer att göra detta i enlighet med GDPR och om det inte finns några andra begränsningar som hindrar oss från att göra det,
 • Rätt att begränsa behandlingen - ger dig möjlighet att begränsa behandlingen, medan du bestrider uppgifternas riktighet, invänder mot radering, eftersom syftet med den behandling för vilken uppgifterna samlades in inte längre är relevant, och du vill ha ytterligare lagring på grund av legitima intressen, eller om du har lämnat in en begäran om att fastställa de rättsliga skälen för behandlingen,
 • Rätt till dataportabilitet - ger dig möjlighet att få en kopia av de tillhandahållna personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt hårdvaruformat och att överföra uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om de krav som anges i GDPR är uppfyllda,
 • Rätt till invändning - gör det möjligt att invända mot insamling och behandling av uppgifter för direktmarknadsföring eller relaterad profilering,
 • Rätt att ompröva automatiserat beslutsfattande - om ett beslut som återspeglas i vår ömsesidiga relation baseras på automatiserat beslutsfattande kan du använda dig av rätten att genomföra ett nytt, icke-automatiserat beslut,
 • Rätt att återkalla samtycke - om behandlingen grundar sig på ett lämnat samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket innan det återkallades.

 

Om du vill utnyttja någon av ovanstående rättigheter kan du göra det genom att meddela oss på e-postadressen privacy@connectlife.io.

Utöver ovanstående rättigheter har du också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Om dina rättigheter i fråga om behandling av personuppgifter har kränkts kan du lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten:

För företaget ConnectLife, datateknik, LLC: Informationskommissionären i Republiken Slovenien, per post till adressen: Dunajska 22, 1000 Ljubljana eller via e-post till adressen: gp.ip@ip-rs.si

Gorenje Group Nordic A/S

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114, 

104 20 Stockholm

Tel: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Hemsida: https://www.imy.se/

 

12. Dataskyddsombud

I alla frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter står vårt dataskyddsombud till ditt förfogande och kan kontaktas på e-postadressen: privacy@connectlife.io.