ASKOS torktumlares olika funktioner- eliminering av dina största problem

  Under arbetet med att utveckla våra nyaste torktumlare träffade vi många användare. Dessa möten blev små berättelser där olika åsikter, idéer och önskningar framfördes. Vi lärde oss mycket av detta och började utveckla en ny generation torktumlare med många förbättringar och nya lösningar. Här har vi sammanställt några av de vanligaste problemen och hur vi har försökt att lösa dem.

  Butterfly Drying

  När du torkar kläder i en torktumlare har de en tendens att klumpa ihop sig och bli skrynkliga. Vi har löst problemet genom att utveckla en unik lösning som vi kallar Butterfly Drying. Två valkar inuti maskinen lyfter försiktigt plaggen runt i en åtta för att förhindra att de klumpar ihop sig och för att säkerställa ett jämnt luftflöde runt plaggen.

  Värmepumpstorktumlare

  ASKOs värmepumpstorktumlare är slutna system där luften för torkningsprocessen ständigt cirkulerar inuti torktumlaren. Detta gör det möjligt att installera dem i slutna utrymmen med liten lufttillförsel. Lätt att integrera och installera. Luften avfuktas med hjälp av en förångare istället för att endast använda värme, vilket innebär att det är möjligt att använda lägre temperaturer under torkningsprocessen. Detta resulterar i sin tur i en mer skonsam torkning av kläderna, utan att torkkapaciteten eller effektiviteten minskar. Förutom att säkerställa mer skonsam torkning, minskar torktumlare med värmepump också risken för att kläderna krymper. Därmed kan även mycket känsliga kläder torkas.

  Belysning som välkomnar dig

  Alla våra Logic- och Style-torktumlare är utrustade med invändiga LED-lampor som ger exklusiv stämningsbelysning. Det är fantastiskt att kunna se de kläder som annars lätt kan gömma sig längst bak i torktumlaren. Öppningen är också upplyst, vilket gör det enkelt att fylla och tömma maskinen.

  Vi älskar kullager

  Kullager är bra. De säkerställer att delarna roterar lättare och håller längre. Därför förser vi våra torktumlare med upp till fem kullager: ett på trummans axel, två för att hålla upp trumman och två för motorupphängningen.

  Soft Drum™ för skonsam torkning

  Soft Drum™ är en lösning som har utvecklats för att förbättra luftflödet runt tvätten, vilket ger bättre torkeffekt. De runda fördjupningarna med sneda kanter är skonsamma mot plagget och minskar slitaget. Den nya designen av trumman säkerställer jämn och skonsam torkning av både små och stora mängder tvätt.

  Multi Filter System™

  Ludd är torktumlarens värsta fiende och leder oundvikligen till längre torktider och andra problem. För att förhindra att ludd kommer in i torktumlaren har vi tagit fram vårt Multi Filter System™. Detta är ett filtersystem med fem olika filter som säkerställer att allt ludd och även småpartiklar fångas upp innan de når torktumlarens känsliga innerdelar.

  SensiDry™

  Vårt unika SensiDry™-system avgör hur lång torktid som krävs. Samverkan mellan temperatursensorerna gör torkresultatet jämnare och tillförlitligare än vid användning av vanliga sensorer. Programmet stoppas automatiskt när kläderna är torra. Detta automatiska program är inte bara bekvämt och lätt att använda, det sparar också energi eftersom drifttiden anpassas till mängden tvätt. Mindre tvätt minskar energiförbrukningen.

  Torktumlare med funktion för inställning av starttid

  Markera ett program och tryck sedan på fördröjd start. Tryck på knappen för att välja att fördröja starten i mellan 1 och 24 timmar. Lampan bredvid knappen lyser när det här alternativet är aktiverat. Tryck sedan på start. Maskinen räknar ner med 1 timme i taget och startar efter den valda tiden. Du kan avbryta den fördröjda starten genom att hålla knappen stopp intryckt i tre sekunder. Fördröjd start kan inte användas med funktionerna tidsinställd torkning eller luftning.

  Borstlös motor - hållbara motorer

  Våra torktumlare är utrustade med extra driftsäkra och tysta borstlösa motorer. En borstlös motor innehåller färre delar som kan gå sönder, och den är också tystare.

  Air Lift™-valkar ger snabbare torkning

  För att torka kläder snabbt och skonsamt bör du använda luften som cirkulerar i trumman så effektivt som möjligt. Våra två tvättvalkar har en hög och en låg sida på var sin sida om trumman. Kläderna kommer därmed att tumla oregelbundet i trumman, vilket hindrar dem från att klumpas samman. Detta ger bättre luftcirkulation genom kläderna.

  Vi har rätt program för att torka din tvätt

  För bästa möjliga resultat har vi olika program för olika slags tvätt. Vi har ett ångprogram när du vill fräscha upp dina kläder, och ett sängklädesprogram för dina lakan och överkast.

  Läs mer om programmen