Manualer


Produktkoden är ett sexsiffrigt nummer som finns på baksidan av din produkt.

Vi uppdaterar just vårt system för hanteringsanvisningar. Under övergångsfasen upplever vi att vissa manualer inte finns tillgängliga online. Vi är ledsna. Du är välkommen att kontakta kundservice@gorenjegroup.com och få handboken skickad till din e-post.