Produktkategori

Sökterm

När autokomplettering är tillgänglig använd piltangenterna upp och ner för att granska och tryck på Enter för att välja. Användare av pekskärm kan utforska med pekning eller svepgester.
AnvändareVarukorg
Tillbaka
Tillbaka

Personuppgiftspolicy

Vid registrering av din produkt på hemsidan samtycker du till att dina personupplysningar blir registrerade hos oss. I samband med detta är vi enligt artikel 13 i dataskyddsförordningen1 skyldiga att ge dig följande information. 

 

1. Identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

ASKO, Gorenje Group Nordic A/S, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan: 

Gorenje Group Nordic A/S 
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3. 
2600 Glostrup
Organisationsnummer 56216111
Telefon: +4536721144 
E-post: marketing@gorenjegroup.com

 

Vi har utsett ett dataskyddsombud. Du hittar kontaktuppgifter till vårt data-skyddsombud nedan: 

Gorenje Group 
E-post: privacy@connectlife.io

 

2. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Vi behandlar dessa personupplysningar till föremål för kundservice i form av utskick av garantibevis samt kampanjmaterial. Den rättsliga grunden för denna behandling härrör från artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen, enligt vilken be-handlingen av personuppgifter är laglig om den är nödvändig för att fullgöra ett kontrakt. 

Vi använder dessutom dessa personuppgifter för att uppmuntra dig att betygsätta ASKO på Trustpilot. Den rättsliga grunden för denna behandling härrör från regeln om intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen, enligt vilken behandling av personuppgifter är laglig om den är nödvändig för att den personuppgiftsansvariga ska kunna uppfylla ett berättigat intresse, så-vida inte den registrerades intressen och rättigheter, som kräver skydd av per-sonuppgifter, inte har företräde. 

De berättigade intressen som motiverar behandlingen är överväganden om kon-sumentinformation samt ASKOs möjlighet till utvärdering och vidareutveckling av produkter och service. 

 

3. Mottagare av personuppgifterna 

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande personuppgiftsbiträden: 

AV studio
d.o.o. Vojkova 52
Ljubljana 
Slovenien 
Telefon: +386 1 530 78 34

 

4. Tidsperiod för lagring av uppgifterna

Vi bevarar dina upplysningar så länge det är nödvändigt för att kunna utföra det som dina uppgifter är knutna till. När vi värderar hur lång tid det ska ta lägger vi vikt på bland annat våra garantibevis och våra kampanjer samt om det möjligtvis kan röra sig om reklamationssaker. Om du på denna tidpunkt har anmält dig för ASKO’s nyhetsbrev kommer dina uppgifter att tas bort om du avanmäler dig dessa.

 

5. Skyldighet att lämna ut personuppgifter

Ni har ej varit förpliktiga att ange gällande personupplysningar. Det har enbart varit ett krav för att mottaga gåvor och information från Gorenje, som kampanj-material och/eller garantibevis

 

6. Den registrerades rättigheter 

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade en rad rättigheter i sam-band med vår behandling av uppgifter om den registrerade. 

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss. Du har följande rättigheter. 

• Rätt att få tillgång till uppgifter (insiktsrätt). 

Du har rätt att få insikt i den information som vi behandlar om dig, samt en rad andra uppgifter. 

• Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. 

• Rätt till borttagning 

I undantagsfall har du rätt att få uppgifter om dig borttagna innan tid-punkten för vår generella borttagning infaller. 

• Rätt till begränsning av behandling 

Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgif-ter. Om du har rätt till begränsad behandling får vi i fortsättningen endast behandla uppgifterna – med undantag för lagring – med ditt medgivande eller för att juridiska anspråk ska kunna fastställas, hävdas eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsin-tressen. 

• Rätt till invändning 

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter. 

 

• Rätt att överföra information (dataportabilitet)

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, all-mänt använt och maskinläsbart format, samt att få dessa personuppgif-ter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

 

7. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet 

Du har rätt att inge ett klagomål till Datatilsynet om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar kontaktinformation till Datainspektionen på:

Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
Fax: 08-652 86 52
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

1) Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. I artikel 13.1 framgår det att den personuppgiftsansvarige ska ge den registrerade en rad upp-gifter när personuppgifter samlas in från den registrerade.

 

Cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som innehåller information om ditt besök på webbsidan. Cookies underlättar och förenklar interaction mellan användaren och webbsidan. De gör att webbsidan kan ”komma ihåg” användarens personliga preferenser och aktivitet, vilket är tidsbesparande och ger en effektivare och mer användarvänlig surfning.

 

Ett av många skäl att använda cookies är att de kan lagra information om den individuella webbsidan (språk, antal träffar, teckenstorlek osv.). Förutom detta underlättar de även implementering av webbtjänster (registrering, innehåll i varukorgar, prenumerationer på nyhhetsbrev, videouppspelning osv.) och insamling av information om användarens vanor (antalet besök, innehåll som är intressant för användaren osv.). Allt detta hjälper oss att förbättra din upplevelse och att bedöma effektiviteten hos webbsidans design.

Ingen av våra cookies samlar information som skulle kunna avslöja din identitet.

För att göra det transparent har vi gjort en lista över alla cookies vi använder samt deras syften. Kom ihåg att om du fortsätter använda vår webbsida godkänner du användning av de cookies som listas nedan.

 

Vilka cookies används av webbsidan www.se.asko.com?

Nödvändiga cookies:

Cookies hjälper oss att visa innehåll, kontaktformulär, varukorg och andra viktiga element på webbsidan.

Dessa cookies gäller endast under sessionen.

Ett exempel på cookies: ASPSESSIONIDSCDDQRCC, sifrFetch, avcn-hide_notification

 

Google

Google använder cookies exempelvis för att spara dina inställningar, för att göra de annonser du ser mer anpassade efter dig, för att räkna hur många besökare som kommer till en webbsida, för att hjälpa dig att registrera dig för våra tjänster och för att skydda din information.

 

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som tillhandahålls av Google och som genererar detaljerad statistik om trafiken på en webbsida, trafikkällor, måttomvandlingar och försäljning. Informationen som samlas in kan inte användas för att identifiera enskilda personer.

Dessa cookies gäller i 2 år.

Ett exempel på cookies: _ga, __utma, __utmb,__utmc, __utmz in __utmv.

 

YouTube

Vi integrerar videoklipp från vår officiella YouTube-kanal med hjälp av YouTubes sekretessläge.

Detta läge kan installera cookies på din dator när du klickar på YouTube-videospelaren, men YouTube sparar inte personrelaterad cookie-information för uppspelning av integrerade videoklipp i sekretessläge.

Dessa cookies gäller i 10 år

Ett exempel på cookies: Visitor_info1_Live, Use_Hitbox, SID, LOGIN_INFO, use_hotbox, PREF, SSID, HSID, watched_video_id_list, __utma, __utmz, demographics, VISITOR_INFO1_LIVE

 

Google maps

Cookies från Google maps används för att visa en användarvänlig karta och anpassade destinationer.

Dessa cookies gäller i 10 år

Ett exempel på cookies: SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF

 

Facebook

Vi använder cookies för att anpassa din interaktion med det sociala nätverket Facebook.

Dessa cookies gäller i 5 år.

Ett exempel på cookies: act,locale, lu, datr, csm