Kyl

 

Allmänt – Nytt från 1 mars 2021:

 

Energimärkningen hjälper dig som konsument att minska din påverkan på miljön (och spara pengar) genom att välja produkter som använder mindre energi. Märkningen uppmuntrar också tillverkare att utveckla och investera i mer energieffektiv produktdesign.
 
De nya energimärkningskraven kommer förhoppningsvis att leda till ökad försäljning av energieffektiva produkter och är därför ett bra sätt att börja uppfylla EU:s mål om en 20-procentig minskning av energianvändningen.
 
Med hjälp av energimärkningen graderas en produkts energianvändning på en skala från A till G. Klass A (grön) är mest energieffektiv och klass G (röd) minst energieffektiv.
 
Den nya skalan ersätter den tidigare skalan, som innehöll klasser som A +, A ++ och A +++. Det är nu betydligt svårare att nå toppklassningen jämfört med tidigare A +++-markeringar. Från och med den 1 mars 2021 gäller de nya klassifikationerna för kylskåp och frysar.
 
Energieffektivitetsklassen för kylskåp och frysar kommer nu att baseras på nya standardförhållanden, med en skala från A (mest effektiv) till G (minst effektiv). Dekalerna ger information om fackens volym och ljudutsläpp.
 
En QR-kod kommer också att införas som ger direkt tillgång till mer information om produkten i den europeiska databasen EPREL (European Registry for Energy Labelling). Där kan du enkelt hitta och jämföra energimärkta produkter. Ekodesignkraven gäller elektriska nätanslutna kylskåp och frysar för hushållsbruk med en lagringsvolym på upp till 1 500 liter. Kraven gäller även produkter som säljs för användning på andra platser/i andra situationer än i hushållet, eller produkter som används för andra kylprodukter än livsmedel. Elektriska (nätanslutna) kylskåp och frysar för hushållsbruk som också kan drivas av ett batteri omfattas av dessa krav.
 
Ekodesignkraven gäller inte kylskåp och frysar som i första hand drivs med något annat än el, t.ex. gasol, fotogen, biodiesel eller batterier. Specialtillverkade kylskåp och frysar ingår inte. Det gör inte heller kylskåp och frysar som har en annan huvudfunktion, såsom fristående ismaskiner eller varuautomater för kylda drycker.

Det nya energimärket:

1. Produktens QR-kod, för direkt åtkomst till din specifika modells information i den europeiska EPREL-databasen. Symbolen är en QR-kod (rutnätsmönster).

 
2. Produktens energieffektivitetsklass. Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A-G, där A är mest energieffektivt och G minst.  
 
3. Produktens energianvändning under kWh/år (mätt under nya standardförhållanden).  
 
4. Produktens totala volym i liter hos alla frysar. Symbolen för volym är en snöflinga.
 
5. Produktens totala volym i liter hos alla kylar. Symbolen för volym är en mjölkflaska.
 
6. Produktens ljudeffektnivå (buller) i dB (A). Symbolen är en högtalare med ljudvågor.

Det gamla energimärket:

1. Produktens energieffektivitetsklass.  

 
2. Produktens energiförbrukning i kWh/år. 
 
3. Produktens ljudeffektnivå (buller) i dB (A). Symbolen är en högtalare med ljudvågor.
 
4. Produktens totala volym i liter av alla frysar. Symbolen för volym är en snöflinga.
 
5. Produktens totala volym i liter hos alla kylar. Symbolen för volym är ett mjölkpaket.