Tvättmaskiner

 

Allmänt – Nytt från 1 mars 2021:

 

Energimärkningen hjälper dig som konsument att minska din påverkan på miljön (och spara pengar) genom att välja produkter som använder mindre energi. Märkningen uppmuntrar också tillverkare att utveckla och investera i mer energieffektiv produktdesign.
 
De nya energimärkningskraven kommer förhoppningsvis att leda till ökad försäljning av energieffektiva produkter och är därför ett bra sätt att börja uppfylla EU:s mål om en 20-procentig minskning av energianvändningen.
 
Med hjälp av energimärkningen graderas en produkts energianvändning på en skala från A till G. Klass A (grön) är mest energieffektiv och klass G (röd) minst energieffektiv.
 
Den nya skalan ersätter den tidigare skalan, som innehöll klasser som A +, A ++ och A +++. Det är nu betydligt svårare att nå toppklassningen jämfört med tidigare A +++-markeringar. Från och med den 1 mars 2021 gäller de nya klassifikationerna tvättmaskiner.
 
Energieffektivitetsklassen för tvättmaskiner kommer även fortsättningsvis att baseras på programmet 40–60 Eco*. Den standardiserade testtvättmaskinen har anpassats för att bättre återspegla det faktiska användarbeteendet genom att mer exakt representera hur den moderna konsumentens tvätt ser ut, i form av tyger i bomull, linne eller blandade fibrer.
 
Programtid har lagts till i dekalen, och specifikationen för programtiden är baserad på Eco 40–60-programmet*.
 
En av de stora skillnaderna mellan de gamla och nya dekalerna är tvättmaskinens energimärkning, som nu baseras på 100 rengöringscykler i stället för årlig förbrukning (beräknad till 220 cykler) som tidigare.
 
Testtvätten läggs också till på den nya dekalen, så att den nu också innehåller information om en kvarts (1/4) tvätt, jämfört med tidigare dekaler som bara visade en full (1/1) och en halv (1/2) mängd tvätt.
 
En QR-kod kommer också att införas som ger direkt tillgång till mer information om produkten i den europeiska databasen EPREL (European Registry for Energy Labelling). Där kan du enkelt hitta och jämföra energimärkta produkter.

Det nya energimärket:

 1. Produktens QR-kod ger direkt åtkomst till din specifika modells information i den europeiska EPREL-databasen. Symbolen är en QR-kod (rutnätsmönster).

 
2. Produktens energieffektivitetsklass. Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A-G, där A är mest energieffektivt och G minst. 
 
3. Produktens energianvändning i kWh/100 rengöringscykler, med Eco 40/60-programmet*.  
 
4. Produktens tvättkapacitet med Eco 40-60-programmet*. Mängden tvätt som passar i maskinen per tvätt anges i kg. Symbolen för kapacitet är en bild på en full tvättkorg.
 
5. Produktens programtid i timmar och minuter med Eco 40–60-programmet*. Symbolen är en klocka med en pil.  
 
6. Produktens vattenförbrukning i liter per cykel med Eco 40–60-programmet* valt. Symbolen är en kran.
 
7. Produktens effektivitet vid centrifugering visas på en skala från A-G, där A är mest effektivt och G minst. Symbolen är en tröja som är vriden längst ner.
 
8. Produktens ljudeffektnivå (buller) i dB (A) bullerklass. Ju högre siffra, desto mer buller genererar maskinen. Skalan är logaritmisk, vilket innebär att en skillnad på sex decibel upplevs som en fördubbling av ljudet. Den nya dekalen innehåller också en klassificering av det uppmätta ljudvärdet från A till D och baseras på den uppdaterade dekalen enbart på ljudet under centrifugeringen. Symbolen är en högtalare med ljudvågor. Mäts som ett genomsnittligt medelvärde per tid.
 
* Ecoprogram 40-60. För att uppnå optimal energieffektivitet definieras en optimal tvättemperatur för detta program. Denna temperatur kan inte ändras av kunden. Den faktiska tvättemperaturen anges i bruksanvisningen och kan, beroende på laststorleken, avvika från den valda tvättemperaturen för att spara energi. Tvättprestandan uppfyller rättsliga krav.
 
** Värdena gäller för kvarts-, halv- och fulllast.
 
 
 
Utöver detta måste även ett visst minimikrav för rengöringsprestanda och tvättprestanda uppnås. Detta visas inte på energidekalen, men ingår alltid i våra tester.

Det gamla energimärket:

1. Produktens energieffektivitetsklass. 

 
2. Produktens energianvändning i kWh/år. Energianvändning per år för 220 tvättcykler.  
 
3. Produktens ljudeffektnivå (buller) i dB (A) genom tvätt- och centrifugeringssekvens. 
 
4. Produktens effektivitet vid centrifugering visas på en skala från A-G, där A är mest effektivt och G minst.
 
5. Produktens tvättkapacitet med Eco-programmet* valt. Mängden tvätt som går in i maskinen per tvätt anges i kg.
 
6. Produktens vattenförbrukning i liter/år. Vattenförbrukning per år för 280 tvättcykler i standardtvätt/220 tvättcykler.