Integritetsförklaring

Företaget ASKO Appliances AB åtar sig att med företagets webbtjänster och -lösningar hantera de registrerades personuppgifter med tillbörlig sekretess och tillgänglighet.

Insamling och behandling av personuppgifter utförs med lämpliga fysiska och logiska säkerhetsåtgärder. I de fall personuppgifter samlas in och behandlas enligt samtycke behandlas uppgifterna tills den registrerade tydligt meddelar företaget att han/hon drar tillbaka sitt samtycke.

Personuppgifter överförs inte till tredje land.

All åtkomst till personuppgifterna godkänns av företagets ASKO Appliances AB och ges endast till behöriga personer. De lagrade personuppgifterna används inte för automatiserad behandling eller profilering.

Om du har fler frågor kring hanteringen och behandlingen av personuppgifter kan du skicka oss ett e-postmeddelande till följande adress: gdpr@asko.com

Vid eventuell felaktig behandling av personuppgifter inom ramen för ASKO Appliances AB:s behandling och hantering av personuppgifter kan du kontakta behörig tillsynsmyndighet:

 

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Fax: 08-652 86 52